„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité čtení a radikální omezení televize“
Jim Trelease, autor „The Read-Aloud Handbook.“

Co se stane, když se čtení doma stane rituálem?

 

Děti, kterým se předčítá, jinak poslouchají, jinak se ptají, mnohem déle udrží pozornost, jejich jazyk je bohatší a dovedou příběh převyprávět svými vlastními slovy.

 

Kniha může být tím pojítkem, díky kterému se dítě a rodič vydají společně do světů, kde nic není nemožné. Předčítání je velmi osobní záležitost. Dítě po tuto dobu patří jen vám a vy jemu, cítí se důležité a milované.

 

Společné čtení není přínosné jen pro dítě, ale i pro předčítajícího. Díky příběhům se můžete dostat velice blízko ke svým dětem. Můžete společně řešit problémy i navázat kontakt, který bývá často zatížen tím, že dítě nechce o svých starostech mluvit nebo má jiný pohled na svět než dospělý. Hlasité předčítání učí dítě morálním hodnotám, rozvíjí jeho jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, zlepšuje soustředění, vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Je tou nejlepší investicí do vašeho dítěte.

K četbě může přivést dítě, škola nebo dobrý učitel. Nikdo však nezastoupí tátu nebo mámu, kteří sedí na okraji postele a předčítají.

 

Čtení má přinášet radost. Čtenářem je ten, kdo si čte pro potěšení.

 

Hlasité čtení dítěti:

 • Uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
 • Vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
 • Podporuje psychický rozvoj dítěte
 • Posiluje jeho sebevědomí
 • Rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování
 • Formuje čtecí a písemné návyky
 • Učí samostatnému myšlení
 • Rozvíjí představivost
 • Zlepšuje soustředění
 • Trénuje paměť
 • Přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole
 • Učí děti hodnotám a rozlišování dobra a zla

 

Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!  Více informací na www.celeceskoctedetem.cz